Kvist-revision-gruppe 

Revision, rådgivning og regnskabs­­assistance

Kvist Revision har mere end 30 års erfaring med revision, bogføring og regnskabs­assistance.

Vi sørger for, at du har orden i tingene, og at du overholder alle krav fra myndig­hederne. Samtidig hjælper vi dig med at optimere din økonomi, og særligt sørger vi for, at du ikke snyder dig selv i skat. Alt i alt er vi din økonomiske spar­rings­partner.

I tidens løb har vi op­arbejdet stor erfaring inden for økonomiske procedurer, der udeluk­kende fokuserer på at gøre det lettere for profes­sionelle erhvervs­virksomheder at optimere deres forret­ning.

Vi kan hjælpe dig med bogføring og regnskaber for personligt ejede virksomheder samt for mindre og mellemstore selskaber m.v. herunder revision.

Etablering og strukturændringer af personlige virksomheder og selskaber, stiftelse af selskaber og koncern­struktur og fusioner herunder grænse­overskridende fusioner, indenfor EU er også områder, som vi kan være behjælpelige med.

Vi har stor erfaring i føring af skatte- og afgifts­sager overfor offentlige myndigheder.

 
revisor-raadgivning

Rådgivning

Vi yder rådgivning til bogføring, regnskab og investeringer der vedrører den daglige drift af en virksomhed. Vi rådgiver i udarbejdelse af års­rapport, virksomheds­etableringer, strukturændringer og rekonstruk­tioner.

 
revisor-udenlandsk-moms

Momsforhold, ind- og udland

Momsafregning er et speciale hos os. Vi har stor indsigt og erfaring fra en lang række forskellige vinkler på afregning af moms, herunder:

  • Handel med varer og tjenesteydelser, på tværs af landegrænserne
  • Indenfor EU
  • Udenfor EU
  • Trekants handler
  • Indberetninger til offentlige myndigheder (SKAT med moms og VIES-systemer (liste-systemet), Danmarks Statistik med Intrastat m.v)
 
revisor-bogfoering

Bogføringsservice

Vi sammensætter en bogføringsservice efter virksomhedens behov, vi kan tage hele bogføringen og vi kan samarbejde med virksomhedens bogholder/regnskabschef. Kunden får altid en fast kontaktperson og bogføringen kan ske på vore regnskabs­systemer eller på netbaserede løsninger som f.eks. E-conomic.

Vi sørger for, at al bogføring er ajourført, så du føler dig tryg og vi sætter din moms-, skat-, og lønafregning på skinner, så de afregnes til tiden.